Tjänster

Löpande redovisning
Jag tar hand om bolagets löpande bokföring. Sammanställning av material och registrering av verifikationer, underlag för rapportering till Skatteverket.

Momsredovisning
Månadsvis eller var 3:e månad

Löneadministration
Lönekörningar månadsvis. Jag kan ta hand om hela löneadministrationen. Löneberäkning, rapportering till Fora, SCB m.fl., utskick av lönebesked och kontrolluppgifter.

Övrig administration
Leverantörsbetalningar, utbetalning av löner, inbetalning av skatter till Skatteverket.

Bokslut och årsredovisning
Bokslutstransaktioner samt upprättande av årsredovisning med tillhörande noter.

Fakturering
Fakturering i SEK och utländska valutor, kravhantering med påminnelser och i förekommande fall inkasso.

Inkomstdeklarationer
Aktiebolag, handelsbolag, enskild firma, stiftelser och föreningar, privatpersoner med tillhörande bilagor. Görs i samband med att årsbokslutet blir färdigställt. Jag samarbetar med en skattekonsult som har 30 års skatteerfarenhet.

Bolagsärenden
Nybildningar, ombildningar, lagerbolag, ändringar till Bolagsverket. Genom ett nära samarbete med revisionsbyrå, kan jag även erbjuda våra kunder auktoriserade revisorer. Detta underlättar kommunikationen mellan dig som kund och redovisningsbyrån samt de auktoriserade revisorerna.

Offert/kostnadsuppskattning lämnas på varje uppdrag